Välkommen till skolportalen

Välkommen till skolportalen

På skolportalen kan du som nyttjar våra tjänster hitta information om hur du installerar, konfigurerar och använder våra programvaror och system.

Här kan du hitta bl.a
- Manualer och instruktioner till Zonline.
- Instruktioner och handledning till Moodle.
- Information om driftstörningar i våra system.
- Kontaktuppgifter.
- Mycket annat.

Se menyraden för mer information om våra programvaror och system

Comments are closed.